Jag pratade med Micael Carlsson och här skriver han om funderingen kring delade datakällor och säkerheten kring dessa som kom upp på förra träffen.

Här är svaret på powerbi säkerhet som dök upp på CRUG ang vad som händer om man delar en rapport med någon som bara har access till en av datakällorna:

Det går inte eftersom den som delar en rapport även delar accessen till alla datakällor i rapporten.

Det är dock viktigt att notera att användarna ansvarar för de data som de delar: Om en användare ansluter till datakällor med sina autentiseringsuppgifter och sedan delar en rapport (eller instrumentpanel eller datauppsättning) baserat på dessa data, autentiseras inte användarna som den instrumentpanelen delas med mot den ursprungliga datakällan och de kommer att beviljas åtkomst till rapporten.

Läs mer på:

https://docs.microsoft.com/sv-se/power-bi/service-admin-power-bi-security

Sen är det rekommenderat att välja om den personen/personerna kan dela din rapport vidare eller inte det kan ge stora konsekvenser för att din rapport kan hamna på villovägar, se bilden nedan var du kryssar i det valet i app.powerbi.com:

powerbi20181105

Ett sätt att skydda datat på annat sätt är att använda RLS Row Level Security:

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-rls